Posted on

Najpogostejša poškodbe rame

Ramena omogočajo človeku gibalne sposobnosti. Značilnost rame je, da zaradi svoje kompleksnosti omogoča veliko gibljivost.

Sama kompleksnost pa hkrati botruje večji izpostavljenosti poškodb ali okvar. Posledično se soočamo s težavami, kot so bolečine v rami. Osnovo imajo ramenskega sklepa sestavljajo ključnica, nadlahtnica in lopatica. Gibalne sposobnosti človek pridobi z usklajenim gibanjem vseh treh sklepov. To je sklopov nadlahtnice in lopatice, sklepa lopatice in ključnice, ter prsnim košem in lopatic. Za bolečine v rami najdemo veliko vzrokov prav v naštetih prvinah. Med seboj se bolečine v rami lahko razlikujejo. Zelo pomembno za zdravljenje pa je, da nam bolečine v rami sporočijo nujnost posvetovanja s strokovnjakom. Vsako odlašanje ni pametno. Zavedati se je potrebno, da imajo bolečine v rami svoj vzrok. Zgodnje odkrivanje in odpravljanje težav ne le odpravi naštete negativne lastnosti, ki jih prinašajo bolečine v rami. S tem se tudi izognemo poškodbam raznih drugih delov telesa. Ko je določen del telesa poškodovan oziroma ne more delovati optimalno, s tem obremeni druge dele telesa. Tako lahko negativno vpliva na ostale dele. Posledice lahko čutimo kmalu, lahko pa ostanejo na razne načine prikrite dlje časa.

Pomemben del ramenskega dela so tudi mišice. Ramenskemu delu mišice zagotavljajo gibalno sposobnost. Mišice v ramenskem delu so kompleksne. Pomisliti velja samo na številne gibalne sposobnosti, ki jih imajo ramena. Na žalost se v času, ko je delovanje optimalno in ni nikakršnih poškodb ali drugih težav, tega niti ne zavedamo. Večje zavedanje o kompleksnosti nastane takrat, ko se pojavijo poškodbe, bolečine ali razne druge težave z ramenskim delom. Največ gibalnih sposobnosti ramenskemu delu prinašajo mišice rotatorne manšete. Sestavljene so iz štirih majhnih mišic. Njihove kite se zlivajo skupaj, ter narastejo proti sprednji, zgornji in zadnji površini anatomskega vratu nadlahtnice. Njihova naloga je, da delujejo kot stabilizator nadlahtnice. Pomembo vlogo ima tudi velika deltoidna mišica. Njena naloga je, da omogoča dvigalne sposobnosti. Za gibe notranjega zasuka je zadolžena pektoralna mišica. Ramenski del mišic sestavljajo še stabilizatorji lopatic. To je skupna mišic, katera zagotavlja pomikanje lopatic po prsnem košu v času aktivnosti gibov v ramenu. Zaradi raznih težav se lahko pojavljajo bolečine v rami. Nekaj jih nastane zaradi lastnih napak, del pa zaradi same genske zasnove. Lastne napake, katerih posledice so bolečine v rami, so razne preobremenitve, zmanjšana prekrvavitev, razne spremembe na skeletnih delih sklepa. Od primera do primera se bolečine v rami kažejo v raznih oblikah. Nekateri imajo pogostejše bolečine v rami ponoči, drugim pa so prisotne preko celega dneva.

Pomemben razlog bolečine v rami je tudi biceps. Največkrat se bolečine pojavijo zaradi dolgotrajnega ponavljajočega se preobremenjevanja. Včasih pa je vzrok za bolečine en sam napačen gib. Pri tem se sunkovito preobremeni rame zaradi raznih, predvsem nepredvidljivih razlogov. Človek pri tem reagira nezavedno, kakor mu situacija veleva in kakršne možnosti se mu pri te pojavljajo. Možnosti za odpravo težav je veliko. Nekaj koristi prinese že sam počitek, težje poškodbe pa je potrebno odpravljati z raznimi terapijami.

Ramenski sklep je podobno, kot drugi podobni sklepi, izpostavljen obrabi hrustanca. Načeloma je ramenski sklep manj pogosto izpostavljen obrabi hrustanca, kot to velja za koleno ali kolk. Koleno ali kolk sta bistveno bolj aktivna, kot ramenski sklep. Preprosto zato, ker se koleno ali kolk izrabljajo pri eni osnovnejših človeških aktivnosti, to je gibanju. Ramenski sklep je v primerjavi z kolenom ali kolkom manj obremenjen. Poškodbe ramenskega sklepa zaradi obrabe hrustanca so torej manj pogoste, vendar možno. Največkrat nam zaradi tega nastanejo bolečine v rami , kot posledica poškodbe. Imamo pa tudi primere, ko bolečine v rami nastanejo brez znanega vzroka. Odprava težav zaradi obrabe hrustanca je mogoče z raznimi zdravili, terapijami, injekcijami, obsevanjem, vstavljanjem umetnega sklepa ter na druge načine.

Katera   so najpogostejše bolečine v rami?

bolečine v rami
bolečine v rami

Mnogim so bolečine v rami bile odpravljene z artroskopskim posegom. Največkrat so bile pred tem bolečine v rami prisotne zaradi raztrganih kit, zaradi kroničnih vnetji, raznimi izpahi, ter zaradi številnih drugih vzrokov. Zdravljenje je v veliki meri odvisno od na eni strani bolnika ter razpoložljivih možnosti. Vsak bolnik po svoje doživlja bolečine v rami. Pri tem gre velikokrat za podoben vzorec, kot velja za razne druge bolečin, poškodbe, bolezni in druge težave. Nekateri ljudje si želijo na vsak način čim prej odpraviti poškodbe, drugi raje odlašajo, tretji iščejo razne izgovore in izhode v sili. Pri vseh težavah, ki jih bolečine v rami povzročaj je dobrodošlo zavedanje, da je zgodnje odkrivanje vzrokov in njihovo odpravljanje najhitrejša rešitev. Kot je že bilo povedano, je ramenski del telesa zelo kompleksna zadeva. Mišice, kosti ter drugi deli so med seboj povezani v kompleksno celoto. Kar med drugim pomen, da so eden od drugega odvisni. Slabo delovanje, poškodba ali drugi vzroki ne optimalnega delovanja enega dela ramenskega dela, lahko zelo negativno vpliva na drugi del. Zato je potrebno čim prej ukrepati. Koristno pri tem je, da se zavedamo svojih aktivnosti, ter to znamo razložiti strokovnjaku. Zavedanje je posebno potrebno, ko gre na eni strani za hujšo poškodbo, okvaro ali podobne težave. Nekateri ljudje napačno razmišljajo, da je ob tem bolje nekaj časa mirovat, težave pa bodo s tem minile. Načeloma za bolečine v rami to drži, vendar se je potrebno zavedati učinkovitega zgodnjega odkrivanja težav. Četudi se odločimo, da bomo bolečine v rami pozdravili s počitkom, je dobrodošlo, da obiščemo strokovnjaka. Ta nam bo znal odkriti vzroke in nam podal najboljši nasvet, s katerim bomo odpravili bolečine v rami. Nasvet za odpravljanje bolečine v rami bo lahko počitek, tako kot smo sami razmišljali. Pozitivna sprememba pri tem je, da imamo strokovno podporo pri tem razmišljanju. V primeru, da bolečine v rami predstavljajo večjo poškodbo in težavo, pa bomo imeli zagotovljeno hitro pomoč in odpravo težav. Z zgodnjim odpravljanjem težav imamo številne prednosti. Strokovnjaki bodo lahko takoj začeli z zdravljenjem. Kot pri številnih drugih težavah, pa je zgodnje odkrivanje težav in njihovo zdravljenje daleč najboljše. Z odlašanjem bomo lahko navede težave prenesli na druge dele, kar pomeni, da bo v prihodnosti potreben večji in bolj zahteven poseg. Tega pa si zagotovo ne želimo. Zato je bolje izbrati prvo možnosti. Torej obisk strokovnjaka čim prej. Zdravljenje bo hitreje in bolj učinkovito, pozitivno bo vplival na druge dele ramenskega dela.

Povezani članki Kako nad bolečine v križu? Ishias in bolečine v križu Zakaj bolečine v križu? Magnetni trakovi Fizio-terapija tudi na facebooku